trilli.pl

Blog dla kobiet

opieka na dziecko
Zdrowie

Dla dziecka

Opieka na dziecko to świadczenie, które przysługuje każdemu pracującemu rodzicowi. Bardzo dobrze, że tak jest, ponieważ życie non stop nas zaskakuje i niejednokrotnie zmusza nas do podejmowania decyzji z dnia na dzień. Opieka na dziecko to dwa dni lub 16 godzin urlopu na rok, z którego może skorzystać pracownik będący prawnym opiekunem dziecka do lat czternastu. Żeby móc wziąć opiekę na dziecko, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek do pracodawcy, który ma decydujący głos w tej kwestii. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu, bo ten pracownikowi zwyczajnie się należy, ale może negocjować jego termin. Czasami jest przecież tak, że osoba, która chce skorzystać z opieki, jest wręcz niezastąpiona w firmie i wówczas trzeba negocjować. Z jednej strony pracownik ma swoje prawo, a z drugiej – pracodawca musi dbać o interes firmy. No cóż, pojawia się konflikt niczym z tragedii antycznej. Ale nie ma co dramatyzować, tylko próbować osiągnąć porozumienie i tym sposobem wszyscy będą zadowoleni.
Na zakończenie niniejszych rozważań dodajmy jeszcze, że o taki urlop na żądanie, jakim bezsprzecznie jest opieka na dziecko, pracownik może wnioskować w każdym czasie.Nie wyłączając kolejnego dnia po urlopie czy zwolnieniu lekarskim. Można też od razu wykorzystać dwa dni opieki, jeśli zachodzi taka potrzeba. I jeszcze jednak uwaga, chyba ważna. Otóż, jeśli matka wykorzysta opiekę, to ojciec już nie może wziąć wolnego z tego tytułu. Byłoby dobrze, żeby każdy z rodziców mógł mieć dodatkowe dwa dni wolne, ale tak dobrze to nie ma.

arysa.pl